Ds. A. Kort - (.) Krimpen a-d IJssel 2018 - (2018-02-18) Psalm 22 vs 27a - De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden; zij zullen den HEERE prijzen, die Hem zoeken; ulieder hart zal in eeuwigheid leven