Ds. A. Kort - (.) Krimpen a-d IJssel 2018 - (2018-01-21) Zach. 6 vs 12 - HEERE der heirscharen! hoe lang zult Gij U niet ontfermen over Jeruzalem, en over de steden van Juda, op welke Gij gram geweest zijt