Ds. A. Kort - (.) Heidelberger Catechismus 2022 - 2023 - (2022-11-13) HC zondag 16, vraag 44 - Waarom volgt daarop, nedergedaald ter helle