Ds. A. Kort - (.) Heidelberger Catechismus 2022 - 2023 - (2022-07-31) HC zondag 13, vraag 33 - Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn