Ds. A. Kort - (.) Heidelberger Catechismus 2022 - 2023 - (2022-06-26) HC zondag 11, vraag 29 - Waarom wordt de Zone Gods Jezus, dat is Zaligmaker genoemd