Ds. A. Kort - (.) Heidelberger Catechismus 2019 - 2021 - (2021-11-14) HC zondag 52, vraag 128-129 Het gebed des Heeren; Want Uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid, amen