Ds. A. Kort - (.) Heidelberger Catechismus 2019 - 2021 - (2021-10-24) HC zondag 51, vraag 126 - Het gebed des Heeren; Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren