Ds. A. Kort - (.) Heidelberger Catechismus 2019 - 2021 - (2021-10-10) HC zondag 49, vraag 124 - Het gebed des Heeren; Uw wil geschiede gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde