Ds. A. Kort - (.) Heidelberger Catechismus 2019 - 2021 - (2021-08-08) HC zondag 45, vraag 117 - Wat behoort tot zulk een gebed, dat Gode aangenaam is en van Hem verhoord wordt