Ds. A. Kort - (.) Heidelberger Catechismus 2019 - 2021 - (2021-07-18) HC zondag 44, vraag 115 - Waarom laat ons dan God alzo scherpelijk de tien geboden prediken, zo toch niemand in dit leven deze wet houden kan