Ds. A. Kort - (.) Heidelberger Catechismus 2019 - 2021 - (2021-06-27) HC zondag 44, vraag 113 - Over het tiende gebod, gij zult niet begeren dat van uw naasten is