Ds. A. Kort - (.) Heidelberger Catechismus 2019 - 2021 - (2021-06-20) HC zondag 43 - Over het 9e gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste