Ds. A. Kort - (.) Heidelberger Catechismus 2019 - 2021 - (2021-01-24) HC zondag 32, vraag 86 - Aangezien wij uit ellendigheid, zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen