Ds. A. Kort - (.) Heidelberger Catechismus 2019 - 2021 - (2021-01-17) HC zondag 31, vraag 85 - Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijken ban