Ds. A. Kort - (.) Heidelberger Catechismus 2019 - 2021 - (2020-01-26) HC zondag 23, vraag 61 - Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt