Ds. A. Kort - (.) Heidelberger Catechismus 2019 - 2021 - (2019-05-26) HC zondag 03 - Heeft dan God den mens alzo boos en verkeerd geschapen