Ds. A. Kort - (.) Heidelberger Catechismus 2010 - 2012 - H.C. Zondag 49 (2010) Uw wil geschiede gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde