Ds. A. Kort - (.) Heidelberger Catechismus 2010 - 2012 - H.C. Zondag 47 - Uw Naam worde geheiligd