Ds. A. Kort - (.) Heidelberger Catechismus 2010 - 2012 - H.C. Zondag 44 (a) Over het tiende gebod - Gij zult niet begeren