Ds. A. Kort - (.) Heidelberger Catechismus 2010 - 2012 - H.C. Zondag 43 (b) Over het negende gebod - Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste