Ds. A. Kort - (.) Heidelberger Catechismus 2010 - 2012 - H.C. Zondag 41 (b) Over het zevende gebod - Gij zult niet echtbreken