Ds. A. Kort - (.) Heidelberger Catechismus 2010 - 2012 - H.C. Zondag 23 (vr. 61) Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt