Ds. A. Kort - (.) Heidelberger Catechismus 2010 - 2012 - H.C. Zondag 11 (vr. 29-30) Waarom wordt de Zone Gods Jezus, dat is Zaligmaker, genoemd