Preken downloaden

[./Luisterboeken/Wet en Evangelie - Uitleg Romeinen en Galatenbrief/Ds. C. Stelwagen - Zendbrieven]
(.) HG Elspeet (.) HG Vriezenveen downloadplay(2017-05-25 Driesum) 1 Petrus 3 vs 22 - Welke is aan de rechter hand Gods, opgevaren ten hemel, de engelen, en machten, en krachten Hem onderdanig gemaakt zijnde.mp3downloadplay(2017-05-28 HG Valburg) Filippenzen 3 vs 1-16.mp3downloadplay(2017-05-28 Valburg) 1 Petrus 3 vs 8-22.mp3downloadplay(2017-07-30 Valburg) Filippenzen 3 vs 1-16.mp3downloadplay(2017-09-03 Valburg) Filippenzen 3 vs 9-10a.mp3downloadplay(2017-09-06 Hilversum) Filipp. 3 vs 9b-10a Maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof.mp3downloadplay(2017-10-29 Valburg) 2 Korinthe 4 vs 5-18.mp3downloadplay(2017-10-29 Valburg) Hebr. 12 vs 1-13.mp3downloadplay(2017-11-12 Valburg) Filippenzen 3.mp3downloadplay(2017-12-03 Driesum) Filippenzen 3 vs 10 - Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende.mp3downloadplay(2017-12-10 Valburg) Hebr. 10 vs 5-22.mp3downloadplay(2017-12-25 Valburg) 2 Korinthe 8 vs 1-9.mp3downloadplay(2018-03-11 Valburg) 1 Thess. 1 vs 9-10 Want zij zelven verkondigen van ons, hoedanigen ingang wij tot u hebben, en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden.mp3downloadplay(2018-04-29 Elspeet) Efeze 1 vs 3.mp3downloadplay(2018-05-02 Hilversum) Efeze 1 vs 3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening.mp3downloadplay(2018-05-10 Horst) 1 Petrus 3 vs 22 Welke is aan de rechter hand Gods, opgevaren ten hemel, de engelen, en machten, en krachten Hem onderdanig gemaakt zijnde.mp3downloadplay(2018-06-24 Vriezenveen) Efeze 1 vs 5a Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus.mp3downloadplay(2018-07-15 Elspeet) 1 Thess. 1 vs 9-10 Want zij zelven verkondigen van ons, hoedanigen ingang wij tot u hebben.mp3downloadplay(2018-07-29 Montfoort) 1 Thess. 1 vs 9-10 Want zij zelven verkondigen van ons, hoedanigen ingang wij tot u hebben.mp3downloadplay(2018-07-29 Montfoort) Efeze 1 vs 3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus.mp3downloadplay(2018-08-12 Scherpenisse) Efeze 1 vs 4 Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde.mp3downloadplay(2018-10-31) Hervormingsdienst o.l.v. ds. B. Van Leeuwen en ds. C. Stelwagen.mp3downloadplay(2018-11-04) Efeze 1 vs 4 Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde.mp3downloadplay(2018-11-18 Valburg) Efeze 1 vs 5 Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus.mp3downloadplay(2018-12-12 Hilversum) Hebr. 2 vs 14-15.mp3up..