Preken downloaden

[./Luisterboeken/Wet en Evangelie - Uitleg Romeinen en Galatenbrief/Ds. C. Stelwagen - Galatenbrief]
downloadplay(2009-01-14 Elspeet) Gal. 4 vs 1-6a Doch ik zeg, zo langen tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles.mp3downloadplay(2009-02-11 Elspeet) Gal. 4 vs 1-6b Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet.mp3downloadplay(2009-03-19 Elspeet) Gal. 4 vs 6 - En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept; Abba, Vader.mp3downloadplay(2009-06-10 Elspeet) Gal. 4 vs 7 - Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon; en indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam van God door Christus.mp3downloadplay(2011-11-06 Elspeet) Gal. 2 vs 20 - Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft.mp3downloadplay(2013-06-23 Elspeet) Gal. 3 vs 2 - Dit alleen wil ik van u leren; hebt gij den Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs.mp3downloadplay(2018-06-17 Elspeet) Gal. 3 vs 2 - Dit alleen wil ik van u leren; hebt gij de Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs.mp3downloadplay(2018-06-17 Valburg) Gal. 3 vs 2 - Dit alleen wil ik van u leren; hebt gij de Geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs.mp3downloadplay(2019-06-16 Elspeet) Gal. 4 vs 6 - En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten.mp3downloadplay(2019-07-14 Valburg) Gal. 4 vs 6 - En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten.mp3up..