Preken downloaden

[./Luisterboeken/Luisterpreken - diverse leraren]
(.) Beluister preek ds. KV over Gal. vers 22 en vergelijk kand. G.J. Veldhuis over zelfde preektekst (.) Ds. A.T. Huijser over Matth. 12 vers 43-45 Dan gaat hij heen en neemt met zich zeven andere geesten, bozer dan hijzelf, en ingegaan zijnde, wonen zij aldaar (.) Ds. G.A. Van den Brink vervalt in arminiaanse dwalingen en loochent vijandige doodstaat van de mens (.) Ds. W.M. Van der Linden - Prekenserie over HC zondag 41, het zevende gebod (.) LEERDWALINGEN (.) Rouwdienst van mevrouw Aletta Pieterman 19-02-2022 downloadplay(2012-04-21 Leersum) schoon getuigenis en korte samenspraak met de heer H.C. Van Wijngaarden uit Barneveld.mp3downloadplay(2014-09-07 HHG Elspeet) W.M. Mulder aanvang 10.00 uur.mp3downloadplay(2014-09-07 HHG Elspeet) W.M. Mulder aanvang 18.00 uur.mp3downloadplay(2022-06-26 VHG Driedorp) Ds. W. Roos over Hand. 2 vers 38 - En Petrus zeide tot hen; Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden.mp3downloadplay(2022-06-30 HGC Doorn) Ds. W. Roos over Hand. 2 vers 38 - En Petrus zeide tot hen; Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden.mp3(2022-10-20 Katwijk) Ds. A.J.T. Ruis - Herdenkingsdienst kerkhervorming, met ds. P. den Ouden en dhr P. Veerman.mp4 downloadplay(2022-10-30 HHG Urk, Elim) Ds. P.J.T. Van Herik over Rom. 3 vers 23-24 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is.mp3downloadplay(2022-10-31 Alblasserdam) Ds. H. Zweistra over Gal. 2 vers 19-20, herdenkingsdienst reformatie en kerkhervorming.mp3downloadplay(2023-05-02 GG Rhenen) Ds. A.T. Huijser over Joh. 21 vers 15-25 GBS dienst.mp3up.. downloadplayA. Visser over geschonken genade door de weg van Gods heilige recht.mp3downloadplayDs. A. Moerkerken (a) Over het onstaan van de Heilige Schrift.mp3downloadplayDs. A. Moerkerken (b) De schrijvers van de Heilige Schrift.mp3downloadplayDs. A. Moerkerken (c) Het gezag van de Heilige Schrift.mp3downloadplayDs. A. Moerkerken over Openb. 13 (dwaling) Over het beest uit de zee, en het beest uit de aarde.mp3downloadplayDs. B.L.P. Tramper - Biddagpredicatie op 12 maart 2014.mp3downloadplayDs. C. Smits over 1 Petrus 2 vers 1-17.mp3downloadplayDs. C. Smits over Hooglied 2 vers 8.mp3downloadplayDs. C. Smits over Zacharia 2.mp3downloadplayDs. C.M Buijs - H.C. Zondag 01 - Wat is uw enige Troost, beide in leven en sterven.mp3downloadplayDs. C.M. Buijs (intrede Elspeet) Jes. 30 vs 26 En het licht der maan zal zijn als het licht der zon, en het licht der zon zal zevenvoudig zijn.mp3downloadplayDs. C.M. Buijs - Inleidend woord bij de verhandeling van de Heidelberger Catechismus.mp3downloadplayDs. D. Rustige over Hoogl. 1 vs 7 - Zeg mij aan, Gij, Dien mijn ziel liefheeft, waar Gij weidt, waar Gij de kudde legert in den middag.mp3downloadplayDs. D. Rustige over Joh. 20 vs 28 - En Thomas antwoordde en zeide tot Hem; Mijn Heere en mijn God.mp3downloadplayDs. D. Rustige over Psalm 130 vs 1-2 Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE.mp3downloadplayDs. H. Hofman over Jesaja 1 vs 27 - Sion zal door recht verlost worden, en haar wederkerenden door gerechtigheid.mp3downloadplayDs. L. Gebraad over Esther 4 vs 14 - Want indien gij enigszins zwijgen zult te dezer tijd.mp3downloadplayDs. L. Gebraad over Exodus 2 vs 24 - En God hoorde hun gekerm, en God gedacht aan Zijn verbond met Abraham, met Izak, en met Jakob.mp3downloadplayDs. L. Gebraad over Hebr. 4 vs 14 - Dewijl wij dan een groten Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is.mp3downloadplayDs. W.J. Op t Hof over Ezech. 39 vs 9-10 En de inwoners der steden Israels zullen uitgaan, en vuur stoken en branden van de wapenen.mp3downloadplayKand. A. Van Duijn - Dankdag predicatie over Lukas 12 vers 13-21 Gij dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen; en hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn.mp3