Preken downloaden

[./Kerkhistorische lezingen/(.) Artikelen in pdf omtrent de Heilige Doop/(.) Kand. R.J. Jansen over de geloofsdoop]
up.. downloadplay2018-10-16 Alblasserdam - Gal. 3 vs 26-29 - Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.mp3downloadplay2019-10-11 Voorthuizen - De Heilige Doop (1e lezing).mp3downloadplay2019-10-25 Voorthuizen - De Heilige Doop (2e lezing).mp3downloadplay2019-10-31 Voorthuizen - De Heilige Doop (3e lezing).mp3downloadplay2021-11-12 Alblasserdam (1e lezing) Over de doop in het OT en NT.mp3downloadplay2021-11-26 Alblasserdam (2e lezing) Over de doop in het OT en NT.mp3downloadplay2021-12-10 Alblasserdam (3e lezing) Over de doop in het OT en NT.mp3Kand. R.J. Jansen in nieuwsbrief Stichting Ikabod over de Heilige Doop.pdf downloadplayMarkus 10 vs 38 - Kunt gij den drinkbeker drinken, dien Ik drink, en met den doop gedoopt worden, daar Ik mede gedoopt word.mp3