Preken downloaden

[./Kerkhistorische lezingen/(.) Artikelen in pdf omtrent de Heilige Doop/(.) De leer der reformatie over de Heilige Doop/(.) Ds. M. Kempeneers over de kinderdoop en het genadeverbond]
up.. downloadplay2019-04-07 (gehele doopdienst) Gen. 17 vs 2 - De kinderdoop en het genadeverbond.mp3downloadplay2019-04-07 (leerrede) Genesis 17 vs 2 - De kinderdoop en het genadeverbond.mp3downloadplayDs. Kempeneers - fragment uit leerrede over de kinderdoop en het genadeverbond.mp3