Preken downloaden

[./Kerkhistorische lezingen/(.) Artikelen in pdf omtrent de Heilige Doop/(.) De leer der reformatie over de Heilige Doop/(.) Ds. K. Veldman in Ter Aar over de doop]
up.. DJK commentaar - Over uitleg ds. K. Veldman over Gal. 3 vers 27.pdf downloadplayDs. KV in Ter Aar - Gal. 3 vs 27-29 Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.mp3