Preken downloaden

[./Ds. K. Veldman/Vriezenveen 2013 - 2016]
downloadplay(2013-02-03) Joh. 01 vs 14 a - En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond.mp3downloadplay(2013-02-03) Joh. 02 vs 1-12 Vult de watervaten met water. En zij vulden ze tot boven toe.mp3downloadplay(2013-09-01) Hebr. 12 vs 24 - En tot den Middelaar des nieuwen testaments, Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel.mp3downloadplay(2013-09-01) Rom. 7 vs 24-26 Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.mp3downloadplay(2014-10-08) Petrus (1) 1 vs 3 - Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren.mp3downloadplay(2015-06-07) Efeze 1 vs 12-23 Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt hebben.mp3downloadplay(2015-06-07) Efeze 1 vs 6-8 Voorber. HA - Met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid.mp3downloadplay(2016-05-15) Hand. 1 vs 1-14 Wind en Vuur.mp3downloadplay(2016-05-15) Hand. 2 vs 13-47 De prediking van Petrus op de Pinksterdag.mp3downloadplay(2016-07-03) Markus 10 vs 1-12 Tweeerlei huwelijk.mp3downloadplay(2016-07-03) Psalm 25 vs 1-2 Mijn God! op U vertrouw ik; laat mij niet beschaamd worden; laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij.mp3up..