Preken downloaden

[./Ds. K. Veldman/Canada Ontario 2014 - 2017 NL]
up.. downloadplay2014-01-30 BBL over 1 Joh. 4 - Waarschuwing tegen de valse dwaalleraren.mp3downloadplay2014-06-05 BBL over 2 Kon. 12 vs 11-21 De tempel te Jeruzalem hersteld, en aanval van Hazael afgewend.mp3downloadplay2014-07-10 BBL over 2 Kon. 13 vs 1-21 Joahaz en Joas koning van Israel, en dood van Elisa.mp3downloadplay2014-08-07 BBL over 2 Kon. 14 vs 1-20 Amazia koning van Juda, en Jerubeam II koning van Israel.mp3downloadplay2014-09-18 BBL over 2 Kron. 19 - Rev. K. Veldman.mp3downloadplay2014-11-06 BBL over 2 Kron. 29 vs 1-29 - Rev. K. Veldman.mp3downloadplay2015-01-15 BBL over 2 Kron. 31 - Rev. K. Veldman.mp3downloadplay2015-02-12 BBL over 2 Kron. 32 - Rev. K. Veldman.mp3downloadplay2015-02-26 BBL over Jesaja 38 - Wonderbare genezing en danklied van Hizkia.mp3downloadplay2015-03-12 BBL over 2 Kron. 32 - Rev. K. Veldman.mp3downloadplay2015-04-09 BBL over 2 Kron. 33 - Rev. K. Veldman.mp3downloadplay2015-04-23 BBL over 2 Kron. 34 - 35 Rev. K. Veldman.mp3downloadplay2015-05-07 BBL over Jeremia 31 - Het nieuwe Verbond.mp3downloadplay2015-07-09 BBL over 2 Kron. 36 - Rev. K. Veldman.mp3downloadplay2015-07-30 BBL over Daniel 1 - Daniel aan het Babylonische hof.mp3downloadplay2015-08-20 BBL over Daniel 2 - Daniel verklaart een droom van Nebukadnezar.mp3downloadplay2015-09-10 BBL over Daniel 3 - De drie jongelingen in de vurige oven.mp3downloadplay2015-09-24 BBL over Daniel 4 - Daniel legt wederom een droom van Nebukadnezar uit.mp3downloadplay2015-10-08 BBL over Daniel 5 - Het feestmaal van koning Belsazar.mp3downloadplay2015-10-22 BBL over Kol. 3 - Evangelische heiligmaking versus Wettische heiligmaking.mp3downloadplay2015-11-05 BBL over Daniel 6 - Daniel in den kuil der leeuwen geworpen.mp3downloadplay2015-11-26 BBL over Daniel 9 - Het gebed van Daniel.mp3downloadplay2016-01-14 BBL over Ezra 3 - Regeling van de eredienst.mp3downloadplay2016-02-04 BBL over Ezra 4 - De Samaritanen verhinderen de bouw des tempels.mp3downloadplay2016-02-18 BBL over Ezra 5 - De bouw van de tempel hervat en voltooit onder Darius.mp3downloadplay2016-03-03 BBL over Ezra 6 - Inwijding van de tempel en viering van het pascha.mp3downloadplay2016-03-17 BBL over Ezra 7 - Koning Arthasasta stuurt Ezra naar Jeruzalem.mp3downloadplay2016-03-31 BBL over Ezra 8 - Reisgenoten van Ezra en hun reis.mp3downloadplay2016-04-21 BBL over Ezra 9 - Rouw en gebed van Ezra over de gemengde huwelijken.mp3downloadplay2016-08-18 BBL over Ezra 10 - Ezra mijnt de schuld van zijn volk en weent.mp3downloadplay2016-09-01 BBL over Nehemia 1 - Wenend onder de schuld van zijn volk.mp3downloadplay2016-09-15 BBL over Nehemia 2 - Jeruzalem wordt herbouwt.mp3downloadplay2016-09-29 BBL over Nehemia 3 - Het werk verstoord.mp3downloadplay2016-10-20 BBL over Nehemia 4 - Nehemia beschermt de armen.mp3downloadplay2016-11-10 BBL over Nehemia 6 - Vernieuwde tegenspraak en oppositie.mp3downloadplay2016-11-24 BBL over Nehemia 8 - Het Loofhuttenfeest.mp3downloadplay2016-12-08 BBL over Nehemia 9 - Uwe grote barmhartigheden.mp3downloadplay2017-01-12 BBL over Nehemia 11 - Vernieuwing van het verbond.mp3downloadplay2017-01-26 BBL over Nehemia 12 - Want God had hen vrolijk gemaakt.mp3downloadplay2017-02-16 BBL over Nehemia 13 - Omdat zij den kinderen Israels niet waren tegengekomen met brood en met water.mp3downloadplay2017-03-02 BBL over Esther 1 - Vasthi verstoten en Ahasveros huwt Esther in haar plaats.mp3downloadplay2017-03-30 BBL over Esther 2 - Gods wegen zijn hoger dan onze wegen.mp3downloadplay2017-07-13 BBL over Esther 3 - Hamans duivelse plan om het volk der Joden uit te roeien.mp3downloadplay2017-08-10 BBL over Esther 4 - Esther tracht haar volk te redden.mp3downloadplay2017-08-24 BBL over Esther 5 - Ahasveros reikt Esther den gouden scepter toe.mp3downloadplay2017-09-07 BBL over Esther 6 - Haman vernederd.mp3downloadplay2017-09-21 BBL over Esther 7 - Het plan van Haman ontdekt.mp3downloadplay2017-10-26 BBL over Esther 8 - Genade door Recht.mp3downloadplay2017-11-16 BBL over Esther 9 - De Joden wreken zich.mp3