Preken downloaden

[./Ds. K. Veldman/(.) KV Quotes]
up.. downloadplay2009 (Afscheid Vriezenveen) Ds. KV in preekfragment over de sacramentsleer van Luther.mp3downloadplay2009 (Afscheid Vriezenveen) Genesis 22 vers 13b En Abraham ging, en nam dien ram, en offerde hem ten brandoffer in zijns zoons plaats.mp3downloadplay2009 (Papendrecht) Ds. K. Veldman over H.C. Zondag 7 - Wat is een waar geloof.mp3downloadplay2009 (Papendrecht) Ds. KV noemt heikel punt inzake onbekeerde ambtsdragers en onbekeerd belijdenis doen zonder kennis aan Christus en vergeving van zonden.mp3downloadplay2012 (Alblasserdam) Ds. KV over 1 Kon. 19 vs 19-21 Over de roeping van Elisa.mp32012-02-04 (Ter Aar) DJK commentaar inzake uitleg ds. K. Veldman over Gal. 3 vers 27.pdf downloadplay2012-02-04 (Ter Aar) Ds. KV over Gal. 3 vs 27-29 Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.mp3downloadplay2014-01-30 (Canada) 1 Joh. 4 vs 1-3 Gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn.mp3downloadplay2015-10-22 (Canada) Kol. 3 - Evangelische heiligmaking versus wettische heiligmaking.mp3downloadplay2018-08-26 (Waddinxveen - Over de doop) Rom. 3 vs 9-31 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid.mp3downloadplay2019-07-07 (Oldebroek) Hand. 8 vs 26-40 En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde Schrift, verkondigde hem Jezus.mp3downloadplay2019-07-07 (Oldebroek) KV in preekfragment over de wens van de kamerling uit Candace om gedoopt te worden.mp32019-08-17 (Canada) Ds. K. Veldman distantieert zich van DJK en kand. R.J. Jansen inzake de doop.pdf downloadplayDs. KV over H.C. Zondag 27 - Waarom noemt dan de Heilige Geest den Doop het bad der wedergeboorte.mp3downloadplayDs. KV over Kol. 2 vs 11 - In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt.mp3downloadplayDs. KV over Matth. 3 vs 06-11 (Katwijk) En werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden.mp3downloadplayH.C. Zondag 31 (Vriezenveen) Wat zijn de sleutelen des hemelrijks.mp3downloadplayMatth. 10 vs 16 - Ziet, Ik zend u als schapen in het midden der wolven; zijt dan voorzichtig gelijk de slangen.mp3downloadplayN.G.B. artikel 27 (Harskamp) De katholieke of algemene kerk.mp3downloadplayRom. 09 vs 22-24 Welke Hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar.mp3downloadplayRom. 10 vs 14-15 En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden.mp3