Preken downloaden

[./Ds. J. Lohuis/(.) BBL over de Tabernakeldienst]
up.. downloadplayExodus 25 vs 08 - Het hefoffer voor de tabernakel.mp3downloadplayExodus 25 vs 22 - De ark des HEEREN.mp3downloadplayExodus 25 vs 23-30 Tafel der toonbroden.mp3downloadplayExodus 25 vs 31-40 De gouden kandelaar.mp3downloadplayExodus 26 vs 01-15 De tabernakel.mp3downloadplayExodus 26 vs 31-36 De beide voorhangsels.mp3downloadplayExodus 27 vs 1-2 Het brandofferaltaar.mp3downloadplayExodus 27 vs 18 - De voorhof van de tabernakel.mp3downloadplayLeviticus 17 vs 6 En de priester zal het bloed op het altaar des HEEREN, aan de deur van de tent der samenkomst, sprengen.mp3downloadplayLeviticus 18 vs 6 Niemand zal tot enige nabestaande zijns vleses naderen, om de schaamte te ontdekken; Ik ben de HEERE.mp3downloadplayLeviticus 19 vs 36b-37 Daarom zult gij al Mijn inzettingen en al Mijn rechten onderhouden, en zult ze doen; Ik ben de HEERE.mp3downloadplayLeviticus 20 vs 23-24 En wandelt niet in de inzettingen des volks, hetwelk Ik voor uw aangezicht uitwerp.mp3downloadplayLeviticus 21 vs 10,15-17 En hij, die de hogepriester onder zijn broederen is, op wiens hoofd de zalfolie gegoten is, en wiens hand men gevuld heeft.mp3