Preken downloaden

[./Ds. A. Kort/(.) Krimpen a-d IJssel 2022]
downloadplay(2022-01-05) Openb. 13 vers 4 - En zij aanbaden den draak, die het beest macht gegeven had; en zij aanbaden het beest.mp3downloadplay(2022-01-09) HC zondag 2 en 3, vraag 5-6 Heeft God de mens dan alzo boos en verkeerd geschapen.mp3downloadplay(2022-01-09) Micha 2 vers 13 - De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken; zij zullen doorbreken, en door de poort gaan, en door dezelve uittrekken.mp3downloadplay(2022-01-12) Openb. 13 vers 5-7 En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om Zijn Naam te lasteren, en Zijn tabernakel, en die in den hemel wonen.mp3downloadplay(2022-01-16) HC zondag 3, vraag 7-8 Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen.mp3downloadplay(2022-01-16) Mattheus 3 vers 1-2 Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.mp3downloadplay(2022-01-19) Openb. 13 vers 8-10 indien iemand met het zwaard zal doden, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de lijdzaamheid en het geloof der heiligen.mp3up..