Preken downloaden

[./Ds. A. Kort/(.) Dwalingen inzake de kinderdoop/(.) Toespraak herbevestiging ambtsdragers]
downloadplay(2022-10-30) Toespraak ds. A. Kort bij traditionele formuliere kerkelijke herbevestiging van ouderlingen en diakenen.mp3downloadplay(Papendrecht 2009) Ds. KV noemt heikel punt inzake onbekeerde ambtsdragers en onbekeerd belijdenis doen zonder Christuskennis en vergeving van zonden.mp3up.. Bijbel -- Gods Woord over godzalige ambtsdragers in de vroeg christelijke apostolische kerk.pdf DJK - 22 stellingen tegen de roomse praktijken en tradities binnen onze gereformeerde kerken.pdf Dr. H.F. Kohlbrugge over het ambt der godvrezende ouderlingen.pdf Ds. E. Du Marchie Van Voorthuysen - enkele fragmenten uit predicatie over Matth. 7 vers 22-23.pdf Maarten Luther over Gal. 1 vers 1 - Over de Goddelijke roeping van de apostel Paulus.pdf Matthew Meade over het onderscheid tussen gaven en genade.pdf Thomas Shepard - Een valse geest als bewerker van een valse vrede.pdf Van der Groe - Hoe de geveinsde tijdgelovigen Zijn algemene gaven ook deelachtig worden.pdf Van der Groe - Over het schadelijk misbruik van algemene overtuigingen tot een valse rustgrond voor de ziel.pdf Van der Groe - Van de valse rechtvaardigmaking der geveinsde waan en tijdgelovigen.pdf W.A. Brakel over de roeping, de zending en de regering der kerk door ambtsdragers.pdf